Jsem advokát,

Stanislav Mikeš

Ve své praxi se zaměřuji na ochranu hospodářské soutěže, tvorbu smluv, řešení soudních sporů a právo moderních technologií. 

Trvale spolupracuji s advokátní kanceláří Skils.

advokat(zavinac)stanislavmikes.cz

O mně

Absolvoval jsem s vyznamenáním na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem rovněž obhájil svou rigorózní práci (JUDr.). Publikuji v odborných právnických časopisech. V roce 2018 jsem obdržel cenu za druhé místo v kategorii Talent roku v rámci třináctého ročníku celojustiční ankety Právník roku.

Publikační činnost

Odborné články

K aplikaci soutěžního práva na trhy s vícestrannými platformami – Antitrust 4/2016

Právní aspekty reklamních sdělení v tvorbě youtuberů – Právní rozhledy 13-14/2017

Právo ve věku inteligentních strojů – Bulletin Advokacie 4/2018

Vybrané otázky odpovědnosti za škodu způsobenou autonomním vozidlem – Právní rozhledy 13-14/2018

Discussion on big data, online advertising and competition policy – European Competition Law Review 9/2018 [ve spoluautorství s Mgr. Janem Kupčíkem]

Knižní publikace

Komentář Leges (2018) – Občanský zákoník IX. svazek – autorství komentáře k ustanovením § 2977 – 2988 (ustanovení týkající se nekalé soutěže – klamavá reklama, klamavé označení zboží nebo služby, společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby, srovnávací reklama, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti)